Otázky pobytového práva pro osoby z Ukrajiny v Německu

Datum: 14.03.2022

Sprachen / мови / Языки:

Deutsch | Українська | Русский | English | Polski

V důsledku války na Ukrajině a s ní spojené migrace osob z Ukrajiny se v současné době objevuje velké množství otázek týkajících se pobytového práva. Na tyto otázky se snažíme odpovědět na základě současného právního rámce. Některé otázky dosud nebyly vyjasněny nebo je právní situace postupně upravována Německou Spolkovou vládou, zemskými vládami a příslušnými orgány. Aktuální informace jsou zapracovány v dokumentu, tzv. living document. Tento dokument není oficiální informací Německé spolkové vlády ani jiného veřejného orgánu. Při kontaktu s německými úřady se na něj proto nemůžete odvolávat.

Na překladu aktuální verze FAQ se stále pracuje, do té doby jsou FAQ k dispozici pouze v němčině a angličtině.   

 

Můžete však využít informačních portálů německé spolkové vlády:  

  

  • Otázky a odpovědi německého ministerstva vnitra týkající se vstupu a pobytu osob z Ukrajiny 

  

  

  • Otázky a odpovědi německého ministerstva práce a sociálních věcí týkající se práce a sociálních dávek  

  

Kontakt:

IQ Fachstelle Einwanderung
fe@minor-kontor.de

Poznámka:

Tato příručka obsahuje přehled právních předpisů v době poslední aktualizace. Nenahrazuje právní poradenství a není v žádném případě závazná. I přes pečlivost, s jakou byly informace sestaveny, nelze vyloučit chyby, nepřesnosti nebo zastaralé informace. Tento text vyjadřuje výhradně právní názor autorů. Pro poradenství v individuálních případech je nejlepší obrátit se na místní poradenské centrum. Nejbližší migrační poradenské centrum (MBE) najdete zde. V Berlíně je možné se obrátit na centrum – Willkommenszentrum – a v Hamburku na centrum – Welcome Center. 

Die Fachstelle Einwanderung wird im Rahmen des Förderprogramms „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ gefördert.