24-godzinna opieka domowa

Doradztwo dla opiekunek i opiekunów osób starszych z Polski

Stosunki zatrudnienia imigrantek i imigrantów unijnych pracujących jako tzw. “Live-Ins” w prywatnych gospodarstwach domowych w Niemczech napotykają na szereg problemów. Celem projektu jest kompetentne informowanie i doradzanie tym osobom w mediach społecznościowych.

Szacuje się, że od 200.000 do pół miliona osób pracuje w charakterze opiekunek i opiekunów osób starszych w Niemczech, zajmując się nimi w ich gospodarstwach domowych. Nielegalne zatrudnienie oraz wysoki wskaźnik fluktuacji utrudniają uzyskanie bardziej precyzyjnych i wiarygodnych danych liczbowych. Praca owych „Live-Ins” wymaga zamieszkania wraz z podopiecznymi, zajmowania się nimi, dbania o dom, przygotowywania posiłków i bycia do ich dyspozycji przez całą dobę. Osoby te pochodzą głównie z Polski, ale coraz częściej także z Rumunii, Bułgarii i Węgier. Wymaganie wykonywania czynności medycznych oraz prac domowych, które nie zostały zawarte w umownym zakresie obowiązków, wątpliwe modele zatrudnienia, nieprzejrzyste opisy stanowisk pracy, niskie wynagrodzenie, brak odpowiedniej znajomości języka czy izolacja społeczna – to tylko niektóre z problemów, z którymi borykają się kobiety w średnim wieku, które to w przeważającej części podejmują pracę jako opiekunki osób starszych w Niemczech.

W ramach projektu MB 4.0 – Dobra praca w Niemczech, od czerwca 2019 r. polskojęzyczni “Live-Ins” otrzymują wsparcie w egzekwowaniu swoich praw. Podstawę do tego stanowi bardzo duże zainteresowanie mediów i obiecujące podejście doradcze projektu MB 4.0, które umożliwia dotarcie do grupy docelowej w mediach społecznościowych, gdzie grupa ta szuka informacji oraz wymienia się infomacjami na temat życia i pracy w Niemczech. Minor oferuje zatem osobom zagrożonym prekaryzacją i wykorzystywaniem kompetentne i niezależne od miejsca zamieszkania informacje oraz doradztwo.

Kontakt:

Agnieszka Skwarek
a.skwarek@minor-kontor.de

Język: deutsch

Projekt Migrationsberatung 4.0 jest finansowany przez Instytucję ds. Równego Traktowania Pracowników z UE i Pełnomocniczkę Rządu Federalnego ds. Migracji, Uchodźców i Integracji.

Logo der Gleichbehandlungsstelle EU-Arbeitnehmer          Logo der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration