Doradztwo migracyjne 4.0

Proaktywne doradztwo na temat pracy w mediach społecznościowych

Projekt konceptualizuje oraz wdraża w sposób modelowy proaktywną pracę informacyjną oraz doradczą w języku bułgarskim, polskim i rumuńskim w mediach społecznościowych. Celem jest opracowanie metod, jak za pomocą mediów społecznościowych najlepiej informować i doradzać pracownicom i pracownikom z krajów unijnych.

Kontakt:

Rossina Ferchichi
r.ferchichi@minor-kontor.de

Czas trwania projektu:

16.12.2017 – 31.12.2020

Język: български | deutsch | română

Imigracja do Niemiec z pozostałych krajów Unii Europejskiej opiera się na prawie do swobodnego przemieszczania się i jest od 2010 r. jednym z głównych trendów imigracyjnych w tym kraju. Obywatelki oraz obywatele Unii Europejskiej z takich krajów pochodzenia, jak: Polska, Rumunia i Bułgaria stanowią przy tym trzy największe grupy imigranckie. Głównym motywem ich imigracji jest poszukiwanie dobrej pracy.

Wiele analiz sporządzonych przez Minor wskazuje na fakt, że imigrantki i imigranci do celów informacyjnych oraz do komunikacji wykorzystują przede wszystkim internet. Poszukiwanie informacji ogranicza się więc- również przy poważnych problemach integracyjnych- do często powierzchownych, sprzecznych, częściowo błędnych informacji a konwencjonalne oferty doradcze tracą tym samym na znaczeniu.

Obszary działania

  • Analiza i kontrola mediów społecznościowych z naciskiem na trzy największe grupy imigranckie z Unii Europejskiej;
  • Proaktywna praca informacyjna i doradzanie imigrantkom i imigrantom z Unii Europejskiej w mediach społecznościowych z naciskiem na polskie, rumuńskie i bułgarskie oferty informacyjne, kontrolę ich jakości oraz dokumentacja;
  • Stworzenie innowacyjnych multimedialnych ofert informacyjnych;
  • Założenie organu doradczego składającego się z organizacji migranckich oraz specjalistek i specjalistów w celu zawierania uzgodnień w decyzjach strategicznych, orzeczeniach i planach projektu;
  • Regularne przeprowadzanie imprez i warsztatów wraz z partnerami strategicznymi projektu na temat zagadnień merytorycznych i metodycznych pracy informacyjnej i doradczej dla grup imigranckich z krajów Unii Europejskiej służących sieciowaniu oraz zawieraniu porozumień;
  • Sporządzenie wytycznych i transfer wyników projektu w formie zaleceń, które będą dyskutowane w ramach konferencji naukowej podsumowującej wyniki projektu.

Multimedialne oferty informacyjne

Wydarzenia

11/06/2018

Aktuelles aus der Migrationsberatung 4.0

Kriterien und Netzwerkaufbau für die Beratung in den sozialen Medien

Publikacje

04/2019

Beratungsrichtlinien

Allgemeine Qualitätsstandards für die Arbeit des Beratungsteams MB 4.0

Projekt jest finansowany przez Instytucję ds. Równego Traktowania Pracowników z UE i Pełnomocniczkę Rządu Federalnego ds. Migracji, Uchodźców i Integracji.

Logo der Gleichbehandlungsstelle EU-Arbeitnehmer          Logo der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration