Doradztwo migracyjne 4.0

Proaktywne doradztwo na temat pracy w mediach społecznościowych

Projekt konceptualizuje oraz wdraża w sposób modelowy proaktywną pracę informacyjną oraz doradczą w języku bułgarskim, polskim i rumuńskim w mediach społecznościowych. Celem jest opracowanie metod, jak za pomocą mediów społecznościowych najlepiej informować i doradzać pracownicom i pracownikom z krajów unijnych.

Kontakt:

Rossina Ferchichi
r.ferchichi@minor-kontor.de

Czas trwania projektu:

16.12.2017 – 31.12.2020

Język: български | deutsch | română

Imigracja z innych państw UE do Niemiec, odbywająca się na podstawie prawa do swobodnego przepływu osób, jest, począwszy od 2010 roku, dominującym trendem imigracyjnym w Niemczech. Obywatelki i obywatele UE z Polski, Rumunii i Bułgarii stanowią trzy największe nowe grupy migracyjne. Głównym powodem jest poszukiwanie dobrej pracy.

Szereg analiz przeprowadzonych przez Minor pokazuje wyraźnie, że imigrantki i imigranci szukają informacji i komunikują się przede wszystkim w mediach społecznościowych. Wyniki wyszukiwania ograniczają się przez to często – również przy poważnych problemach integracyjnych – do informacji powierzchownych, sprzecznych i niekiedy wprowadzających w błąd. Pomimo to  konwencjonalne usługi doradcze tracą na znaczeniu.

Projekt rozpoczął swoją działalność w styczniu 2018 roku i ma na celu skuteczne wsparcie pracowniczek i pracowników unijnych z Bułgarii, Polski i Rumunii w ich integracji na rynku pracy. Ten modelowy projekt oferuje imigrantkom i imigrantom doradztwo w przestrzeni cyfrowej i jednocześnie przeciwdziała krążącym tam fałszywym informacjom. Kluczowe jest tu proaktywne podejście doradcze – by spotkać się z grupą docelową i odpowiedzieć na jej potrzeby tam, gdzie zazwyczaj zasięga ona wiedzy na temat procesów orientacyjnych i integracyjnych w Niemczech. Jednocześnie testowane i ewaluowane są modelowe sposoby doradztwa oraz informowania w zakresie prawa pracy i prawa socjalnego w mediach społecznościowych.

Obszary działania

  • Analiza i monitoring mediów społecznościowych, z naciskiem na trzy największe grupy migracyjne z obszaru Unii Europejskiej.
  • Proaktywna praca doradczo-informacyjna w mediach społecznościowych skierowana do imigrantów i imigrantek z Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem ofert polsko-, rumuńsko- i bułgarskojęzycznych, kontrola ich jakości oraz dokumentacja.
  • Stworzenie innowacyjnych, multimedialnych ofert informacyjnych.
  • Opracowanie kampanii informacyjnych dotyczących integracji zawodowej imigrantek i imigrantów z obszaru UE.
  • Ustanowienie organu doradczego złożonego z przedstawicielek i przedstawicieli organizacji migranckich oraz specjalistek i specjalistów, w celu koordynacji strategicznych decyzji, ustaleń i założeń projektu.
  • Cykliczne organizowanie (specjalistycznych) wydarzeń oraz warsztatów we współpracy z partnerami strategicznymi, dotyczących merytorycznych i metodycznych zagadnień pracy informacyjnej i doradczej dla imigrantów i imigrantek z krajów unijnych oraz służących sieciowaniu i nawiązywaniu współpracy.
  • Opracowanie wytycznych i transfer rezultatów projektu w formie poradnika, który zostanie zaprezentowany na konferencji naukowej podsumowującej wyniki projektu.

Doradztwo dla opiekunek i opiekunów osób starszych

Multimedialne oferty informacyjne

08/2018 - 11/2018

Arbeits- und Sozialrecht für EU-Zugewanderte

Multimediale Formate zu Rechten von EU-Arbeitnemenden in Herkunftssprachen

Wydarzenia

06/03/2020

Aufbau von digitalen Präsenzen in Social Media

Einrichtung, Aufbau und Unterhaltung von digitalen Präsenzen in Social Media

25/01/2019 - 27/01/2019

Workshop „Datenanalyse in den sozialen Medien“

Erfahrungsaustausch im Bezug von Datenauswertungen in sozialen Medien

11/06/2018

Aktuelles aus der Migrationsberatung 4.0

Kriterien und Netzwerkaufbau für die Beratung in den sozialen Medien

Publikacje

12/2019

Beratungsrichtlinien

Allgemeine Qualitätsstandards für die Arbeit des Beratungsteams MB 4.0

Projekt jest finansowany przez Instytucję ds. Równego Traktowania Pracowników z UE i Pełnomocniczkę Rządu Federalnego ds. Migracji, Uchodźców i Integracji.

Logo der Gleichbehandlungsstelle EU-Arbeitnehmer          Logo der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration