Doradztwo migracyjne 4.0

Proaktywne doradztwo na temat pracy w mediach społecznościowych

Projekt konceptualizuje oraz wdraża w sposób modelowy proaktywną pracę informacyjną oraz doradczą w mediach społecznościowych w językach: bułgarskim, polskim, rumuńskim, angielskim, chorwackim, włoskim, hiszpańskim, francuskim, greckim i węgierskim. Celem jest opracowanie metod, jak za pomocą mediów społecznościowych najlepiej informować i doradzać pracownicom i pracownikom z krajów unijnych.

MB4.0_Logo

Kontakt:

Agnieszka Skwarek
a.skwarek@minor-kontor.de

Czas trwania projektu:

16.12.2017 – 31.12.2022

Język: 

български | deutschΕλληνικά | english | español | français | italiano | hrvatskimagyar | română

Flyer: Download als PDF (1 MB)

Imigracja z innych krajów UE, odbywająca się w oparciu o prawo do swobodnego przemieszczania się, jest w Niemczech od ponad dekady dominującym trendem imigracyjnym. Głównym motywem migracji jest poszukiwanie dobrej pracy.

Szereg analiz przeprowadzonych przez Minor pokazuje wyraźnie, że imigrantki i imigranci szukają informacji i komunikują się przede wszystkim w mediach społecznościowych. Wyniki wyszukiwania ograniczają się przez to często – również przy poważnych problemach integracyjnych – do informacji powierzchownych, sprzecznych i niekiedy wprowadzających w błąd. Pomimo to  konwencjonalne usługi doradcze tracą na znaczeniu.

Projekt rozpoczął swoją działalność w styczniu 2018 roku i ma na celu skuteczne wspieranie pracowniczek i pracowników z UE w ich integracji na rynku pracy. Ten modelowy projekt oferuje imigrantkom i imigrantom doradztwo w przestrzeni cyfrowej i jednocześnie przeciwdziała krążącym tam fałszywym informacjom. Kluczowe jest tu proaktywne podejście doradcze – by spotkać się z grupą docelową i odpowiedzieć na jej potrzeby tam, gdzie zazwyczaj zasięga ona wiedzy na temat procesów orientacyjnych i integracyjnych w Niemczech. Jednocześnie testowane i ewaluowane są modelowe sposoby doradztwa oraz informowania w zakresie prawa pracy i prawa socjalnego w mediach społecznościowych.

Obszary działania:

  • Analiza i monitoring mediów społecznościowych, z naciskiem na dziesięć największych grup migracyjnych z obszaru Unii Europejskiej.
  • Proaktywna praca doradczo-informacyjna w mediach społecznościowych skierowana do imigrantek i imigrantów z Unii Europejskiej, kontrola ich jakości oraz dokumentacja.
  • Stworzenie innowacyjnych, multimedialnych ofert informacyjnych.
  • Opracowanie kampanii informacyjnych dotyczących integracji zawodowej imigrantek i imigrantów z obszaru UE.
  • Ustanowienie organu doradczego złożonego z przedstawicielek i przedstawicieli organizacji migranckich oraz specjalistek i specjalistów, w celu koordynacji strategicznych decyzji, ustaleń i założeń projektu.
  • Cykliczne organizowanie (specjalistycznych) wydarzeń oraz warsztatów we współpracy z partnerami strategicznymi, dotyczących merytorycznych i metodycznych zagadnień pracy informacyjnej i doradczej dla imigrantów i imigrantek z krajów unijnych oraz służących sieciowaniu i nawiązywaniu współpracy.
  • Opracowanie wytycznych i transfer rezultatów projektu w formie poradnika, który zostanie zaprezentowany na konferencji naukowej podsumowującej wyniki projektu.

Instytucja ds. Równego Traktowania Pracowników z UE oraz Pełnomocniczka Rządu Federalnego ds. Migracji, Uchodźców i Integracji oraz Przeciwdziałania Rasizmowi mają za zadanie wspieranie imigrantek i imigrantów z UE w korzystaniu z przysługujących im praw w ramach swobodnego przepływu pracowników w Niemczech. Instytucja wspiera projekt „MB 4.0 – Dobra praca w Niemczech“, który jest realizowany przez Minor.

„MB 4.0“ rozszerza zakres usług doradczych dla imigrantek i imigrantów z UE o proaktywną pracę doradczą i informacyjną. Ponadto projekt „Fem.OS“ oferuje imigrantkom z państw trzecich doradztwo w 10 językach, aby wspierać lepszą integrację indywidualną, społeczną i zawodową kobiet. Dzięki wsparciu Pełnomocniczki Rządu Federalnego ds. Migracji, Uchodźców i Integracji oraz Przeciwdziałania Rasizmowi zostanie opracowana łatwo dostępna i zweryfikowana prawnie oferta usług doradczo-informacyjnych dla imigrantek z państw trzecich.

Doradztwo dla opiekunek i opiekunów osób starszych

2019

24-godzinna opieka domowa

Doradztwo dla opiekunek i opiekunów osób starszych z Polski, Rumunii, Bułgarii, Czech, Słowacji i Chorwacji

Multimedialne oferty informacyjne

Wydarzenia

Publikacje

Projekt jest finansowany przez Instytucję ds. Równego Traktowania Pracowników z UE i Pełnomocniczkę Rządu Federalnego ds. Migracji, Uchodźców i Integracji oraz Przeciwdziałania Rasizmowi.

Logo der Gleichbehandlungsstelle EU-Arbeitnehmer