Doradztwo migracyjne 4.0

Proaktywne doradztwo na temat pracy w mediach społecznościowych

Projekt konceptualizuje oraz wdraża w sposób modelowy proaktywną pracę informacyjną oraz doradczą w języku bułgarskim, polskim i rumuńskim w mediach społecznościowych. Celem jest opracowanie metod, jak za pomocą mediów społecznościowych najlepiej informować i doradzać pracownicom i pracownikom z krajów unijnych.

Kontakt:

Rossina Ferchichi
r.ferchichi@minor-kontor.de

Czas trwania projektu:

16.12.2017 – 31.12.2020

Język: български | deutsch | română

Imigracja do Niemiec z pozostałych krajów Unii Europejskiej opiera się na prawie do swobodnego przemieszczania się i jest od 2010 r. jednym z głównych trendów imigracyjnych w tym kraju. Obywatelki oraz obywatele Unii Europejskiej z takich krajów pochodzenia, jak: Polska, Rumunia i Bułgaria stanowią przy tym trzy największe grupy imigranckie. Głównym motywem ich imigracji jest poszukiwanie dobrej pracy.

Wiele analiz sporządzonych przez Minor wskazuje na fakt, że imigrantki i imigranci do celów informacyjnych oraz do komunikacji wykorzystują przede wszystkim internet. Poszukiwanie informacji ogranicza się więc- również przy poważnych problemach integracyjnych- do często powierzchownych, sprzecznych, częściowo błędnych informacji a konwencjonalne oferty doradcze tracą tym samym na znaczeniu.

Obszary działania

  • Analiza i kontrola mediów społecznościowych z naciskiem na trzy największe grupy imigranckie z Unii Europejskiej;
  • Proaktywna praca informacyjna i doradzanie imigrantkom i imigrantom z Unii Europejskiej w mediach społecznościowych z naciskiem na polskie, rumuńskie i bułgarskie oferty informacyjne, kontrolę ich jakości oraz dokumentacja;
  • Stworzenie innowacyjnych multimedialnych ofert informacyjnych;
  • Założenie organu doradczego składającego się z organizacji migranckich oraz specjalistek i specjalistów w celu zawierania uzgodnień w decyzjach strategicznych, orzeczeniach i planach projektu;
  • Regularne przeprowadzanie imprez i warsztatów wraz z partnerami strategicznymi projektu na temat zagadnień merytorycznych i metodycznych pracy informacyjnej i doradczej dla grup imigranckich z krajów Unii Europejskiej służących sieciowaniu oraz zawieraniu porozumień;
  • Sporządzenie wytycznych i transfer wyników projektu w formie zaleceń, które będą dyskutowane w ramach konferencji naukowej podsumowującej wyniki projektu.

Multimedialne oferty informacyjne

Wydarzenia

Aktuelles aus der Migrationsberatung 4.0

Kriterien und Netzwerkaufbau für die Beratung in den sozialen Medien

Publikacje

Beratungsrichtlinien

Allgemeine Qualitätsstandards für die Arbeit des Beratungsteams MB 4.0

Projekt jest finansowany przez Instytucję ds. Równego Traktowania Pracowników z UE i Pełnomocniczkę Rządu Federalnego ds. Migracji, Uchodźców i Integracji.

Logo der Gleichbehandlungsstelle EU-Arbeitnehmer          Logo der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration