Consiliere de migraţie 4.0

Consiliere proactivă pe tema dreptului muncii în rețelele sociale și digitale

Proiectul concepe și implementează informații și oferă consiliere activă de tip model în limba bulgară, poloneză și română în rețelele sociale. Scopul este de a dezvolta metode inovative prin care, cu ajutorul retelelor sociale angajații și angajatele din UE pot fi informați și consultați în cea buna manieră.

MB4.0_Logo

Contact:

Rossina Ferchichi
r.ferchichi@minor-kontor.de

Durată de desfăsurare:

16.12.2017 – 31.12.2020

Limbi: 

български | deutsch | polski | español | magyar

Migrația din alte state ale Uniunii Europene, în baza dreptului de liberă circulație a persoanelor, reprezintă din 2010 trendul de mobilitate dominat în Germania.  Cele mai mari trei grupuri de persoane emigrate în Germaia provin din Bulgaria, Polonia și România. Motivul principal al mobilității este căutarea unui loc mai bun de muncă.

Mai multe analize desfășurate de Minor arată că, persoanele mobile folosesc rețelele de internet ca principala sursă de informare și comunicare. De aceea, căutarea de informații se limitează deseori – chiar și în cazul problemelor grave de integrare – la informații superficiale, contradictorii iar uneori chiar greșite. În același timp, serviciile de consiliere convenționale pierd din importanță.

Proiectul a început în ianuarie 2018 cu scopul de a sprijini angajatele și angajații veniți din Bulgaria, Polonia și Romania în procesul lor de integrare pe piața muncii. Într-o manieră exemplară, proiectul oferă persoanelor emigrate în Germania consiliere în mediul digital, unde acestea schimbă informații. În același timp, este combătută răspândirea de informații greșite. Esențială este abordarea consultativă – abordarea grupul țintă și răspunderea directă a nevoilor acestuia în mediul în care comunică în mod obișnuit despre procesele de orientare și integrare în Germania. Cu toate acestea, se probează și evaluează în modele  de consiliere și informare privind probleme legate de dreptul  muncii și cel social în Social-Media.

Domenii de activitate

  • Analiză și monitorizare a rețelelor sociale concentrate pe cele mai mari trei grupuri de migrație;
  • Informare și consiliere activă a migranților din Uniunea Europeana în rețelele sociale, cu concentrare pe servicii în limba poloneză, bulgară și română, asigurarea calității și documentarea acestora;
  • Furnizare de informații multimedia într-o manieră inovativă;
  • Dezvoltare de campanii informative în contexul integrării pe piața muncii a migranților din Uniunea Europeană;
  • Formarea unui consiliu consulativ format din organizații pentru migranți și profesioniști pentru coordonarea deciziilor strategice, a rezultatelor și a planurilor proiectului;
  • Organizare fecventă de evenimente (cu experți) și Workshop-uri cu parteneri stategi care abordează întrebări contextuale și metodologice privind informarea și consilierea migranților din UE cu scopul de a crea o rețea de comunicare și coordonare;
  • Creere a unui ghid orientativ și transferul cunoștințelor acumulate de proiect în forma recomandă, care vor fi discutate în cadrul evenimentului de închidere al proiectului.

Consilierea în domeniul îngrijirii la domiciliu

Ofertă de informații multimedia

08/2018 - 12/2019

Arbeits- und Sozialrecht für EU-Zugewanderte

Multimediale Formate zu Rechten von EU-Arbeitnemenden in Herkunftssprachen

Evenimente

06/03/2020

Aufbau von digitalen Präsenzen in Social Media

Einrichtung, Aufbau und Unterhaltung von digitalen Präsenzen in Social Media

25/01/2019 - 27/01/2019

Workshop „Datenanalyse in den sozialen Medien“

Erfahrungsaustausch im Bezug von Datenauswertungen in sozialen Medien

11/06/2018

Aktuelles aus der Migrationsberatung 4.0

Kriterien und Netzwerkaufbau für die Beratung in den sozialen Medien

Publicații

12/2019

Beratungsrichtlinien

Allgemeine Qualitätsstandards für die Arbeit des Beratungsteams MB 4.0

Proiectul este finanțat de Oficiul pentru Egalitatea de Tratament a Lucrătorilor din Uniunea Europeană și Împuternicita Guvernului Federal pentru Migrație Refugiați si Integrare.

Logo der Gleichbehandlungsstelle EU-Arbeitnehmer          Logo der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration