Consiliere de migraţie 4.0

Consiliere proactivă pe tema dreptului muncii în rețelele sociale și digitale

Proiectul concepe și implementează într-o manieră exemplară activități de consiliere și informare proactive în rețelele sociale în limba română, bulgară, poloneză, engleză, croată, italiană, spaniolă, franceză, greacă și maghiară. Scopul este de a dezvolta metode inovative cu ajutorul cărora se poate oferi o mai bună informare a angajatelor și angajaților UE din Germania, prin intermediul rețelelor de socializare.

MB4.0_Logo

Contact:

Agnieszka Skwarek
a.skwarek@minor-kontor.de

Durată de desfăsurare:

16.12.2017 – 31.12.2022

Limbi: 

български | deutschΕλληνικά | english | español | français | italiano | hrvatskimagyar | polski

Flyer: Download als PDF (1 MB)

Migrația din alte state ale Uniunii Europene, în baza dreptului de liberă circulație a persoanelor, reprezintă din 2010 trendul de mobilitate dominat în Germania. Motivul principal al mobilității persoanelor este căutare unui loc de muncă mulțumitor.

Mai multe analize desfășurate de Minor arată că, persoanele mobile folosesc rețelele de internet ca principala sursă de informare și comunicare. De aceea, căutarea de informații se limitează deseori – chiar și în cazul problemelor grave de integrare – la informații superficiale, contradictorii iar uneori chiar greșite. În același timp, serviciile de consiliere convenționale pierd din importanță.

Proiectul a început în ianuarie 2018 cu scopul de a sprijini in mod efectiv angajatele și angajații veniți din alte state ale Uniunii Europene în procesul lor de integrare pe piața muncii. Într-o manieră exemplară, persoanele nou venite în Germania primesc consiliere în mediul digital, unde acestea schimbă informații. În același timp, este combătută răspândirea de informații greșite. Esențială este abordarea proactivă de consiliere – abordarea grupul țintă în mediul în care comunică în mod obișnuit despre procesele de orientare și integrare în Germania și răspunderea directă a nevoilor acestuia. Pe lângă acestea, se probează și evaluează modele  de consiliere și informare privind probleme legate de dreptul  muncii și dreptul social în rețelele de socializare.

Domenii de activitate

  • Analizare și monitorizare a rețelelor de socializare cu focus pe cele mai mari zece grupuri de migrație;
  • Informare și consiliere proactivă a persoanelor mobile din Uniunea Europeana în rețelele sociale, asigurarea calității și documentare;
  • Furnizare de informații multimediale într-o manieră inovativă;
  • Dezvoltare de campanii informative în contexul integrării pe piața muncii a persoanelor din UE nou venite în Germania;
  • Formarea unui consiliu consulativ format din organizații pentru migranți și profesioniști pentru coordonarea deciziilor strategice, a rezultatelor și a planurilor proiectului;
  • Organizare fecventă de evenimente (cu experți) și Workshop-uri cu parteneri și partenere stategice. Acestea abordează întrebări contextuale și metodologice privind informarea și consilierea persoanelor nou venite din UE în Germania cu scopul de a crea o rețea de comunicare și coordonare;
  • Creere a unui ghid orientativ și transferul cunoștințelor acumulate în proiect în forma de îndrumări, care vor fi discutate în cadrul evenimentului de închidere al proiectului.

Oficiul pentru Egalitatea de Tratament a Lucrătorilor din UE aflat sub incidența Împuternicitei Guvernului Federal pentru Migrație, Refugați și Integrare are responsabilitatea de a spijini persoanele noi venite din alte state membre UE în exercitarea drepturilor lor în contextul liberei circulații a lucrătorilor în Germania. Acesta finanțează proiectul „MB4.0 – Gute Arbeit in Deutschland“ care este desfășurat de Minor.

Cu oferta sa de informare și consiliere, „MB 4.0“ extinde domeniul activității de consiliere pentru persoane nou venite din alte state membre UE printr-o abordare de informare și consiliere proactivă. După acest model, proiectul  „Fem.OS“ oferă consiliere femeilor din tări terțe în zece limbi, pentru a sprijini mai o mai bună integrare individuală, socială și profesională a acestora. Finanțarea de către Împuternicita Guvernului Federal pentru Migrație, Refugați și Integrare se permite dezvoltarea unei game largi de oferte de informare și consiliere verificate legal.

Consilierea în domeniul îngrijirii la domiciliu

2019 - 2022

24-Stunden Betreuungskräfte

Beratung für häusliche Betreuungskräfte aus Polen, Rumänien, Bulgarien, Tschechien, Slowakei und Kroatien

Ofertă de informații multimedia

Evenimente

Publicații

Proiectul este finanțat de Oficiul pentru Egalitatea de Tratament a Lucrătorilor din Uniunea Europeană și Împuternicita Guvernului Federal pentru Migrație Refugiați si Integrare.

Logo der Gleichbehandlungsstelle EU-Arbeitnehmer          Logo der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration