Консултация 4.0

Проактивна консултация в социалните медии на тема работа

Проектът развива и реализира модел-пример на информативна и консултативна работа в социалните медии на български, полски и румънски език. Цел е развитието на методи, как чрез социалните медии най-добре да бъдат информирани и консултирани работещи в Германия граждани на Европейския съюз.

Контакт:

Rossina Ferchichi
r.ferchichi@minor-kontor.de

Реализация на проекта:

16.12.2017 – 31.12.2020

Езици: deutsch | polski | română

От 2010 година насам в Германия доминира притокът на емигранти от страните-членки на Европейската общност въз основа на правото на свободно движение. Най-големите групи имигранти са граждани на Полша, Румъния и България. Техен главен мотив за мигриране е търсенето на добра работа.

За първоначална информация и комуникация новопристигналите европейски граждани използват предимно интернетмедиите – това показват няколко анализа на Минор. Така тъсренето на иформация – даже при големи проблеми в социализирането – често се ограничава до повърхностни, противоречиви и отчасти заблуждаващи отговори.

Същевременно ползването на конвенциално предлаганите консултативни услуги намалява.

Сфера на проекта

  • Анализ на и проследяване на Social Media Spaces , с концентрация върху трите най-големи групи европейски граждани;
  • Проактивна информация и консултация в социалните медии на новопристигнали граждани предимно на полски, румънски и български език, осигуряване на качество и документация;
  • Съставяне на иновативни и мултимедиални информационни продукти;
  • Учредяване на консултативен съвет от представители на организации на мигранти и хора с професионална експертиза за съгласяване на стратегически решения, изводи и планове в проекта;
  • Редовно провеждане на (експертни) мероприятия и семинари със стратегически партньори с цел разглеждане на съществени и методологични въпроси на информативната и консултативна работа, създаването на професионална мрежа и съгласуване;
  • Изготвяне на практическо ръководство и предоставяне на изводите от проекта във форма на насоки, които ще бъдат обсъдени в рамките на научно мероприятие при приключване на проекта.

Информационни продукти

Мероприятия

Aktuelles aus der Migrationsberatung 4.0

Kriterien und Netzwerkaufbau für die Beratung in den sozialen Medien

Публикации

Beratungsrichtlinien

Allgemeine Qualitätsstandards für die Arbeit des Beratungsteams MB 4.0

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Бюрото за равно третиране на работниците на ЕС на Пълномощника на Федералното правителство за миграцията, бежанците и миграцията.

Logo der Gleichbehandlungsstelle EU-Arbeitnehmer          Logo der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration