Консултация 4.0

Проактивна консултация в дигиталните и социални медии на тема работа

Проектът развива и реализира модел-пример на проактивно информиране и консултиране на български, полски, румънски, английски, хърватски, италиански, испански, френски, гръцки и унгарски език в социалните медии. Цел е развитието на методи, как чрез социалните медии най-добре да бъдат информирани и консултирани работещи в Германия граждани на Европейския съюз.

MB4.0_Logo

Контакт:

Agnieszka Skwarek
a.skwarek@minor-kontor.de

Реализация на проекта:

16.12.2017 – 31.12.2022

Езици:

deutschΕλληνικά | english | español | français | italiano | hrvatskimagyar | polski | română

Flyer: Download als PDF (1 MB)

От 2010 година насам в Германия доминира притокът на емигранти от страните-членки на Европейската общност въз основа на правото на свободно движение. Техен главен мотив за мигриране е търсенето на добра работа.

За първоначална информация и комуникация новопристигналите европейски граждани използват предимно интернетмедиите – това показват няколко анализа на Минор. Така тъсренето на иформация – даже при големи проблеми в социализирането – често се ограничава до повърхностни, противоречиви и отчасти заблуждаващи отговори. Същевременно ползването на конвенциално предлаганите консултативни услуги намалява.

Поектът стартира януари 2018 с цел да продкрепя работнички и работници от Европейския съюз в тяхната трудова интеграция в Германия. Целевата група получава модел на консултация в дигиталните пространства, където обменя мнения като в същото време се противодейства на грешната информация, която циркулира там. Основният аспект на проекта е информационният подход – целевата група да се посрешне там и да се отговори на нейните нужди там, където тя обичайно общува относно процесите на ориентация и интеграция в Германия. Едновремено с това се тестват и оценяват начините за консултиране и медиално предлагане на информация по въпросите на труда и социалното право в социалните медии.

Сфера на проекта:

  • Анализ и проследяване на Social Media Spaces с концентрация върху десетте най-големи групи европейски граждани;
  • Проактивнo информиране и консултация в социалните медии на новопристигнали граждани, осигуряване на качество и документация;
  • Съставяне на иновативни и мултимедиални информационни продукти;
  • Развитие на информационни кампании относно аспекти на трудовата интеграция на новопристигнали в Германия греждани на ЕС.
  • Учредяване на консултативен съвет от представители на организации на мигранти и хора с професионална експертиза за съгласяване на стратегически решения, изводи и планове в проекта;
  • Редовно провеждане на (експертни) мероприятия и семинари със стратегически партньори с цел разглеждане на съществени и методологични въпроси на информативната и консултативна работа, създаването на професионална мрежа и съгласуване;
  • Изготвянето на практическо ръководство и предоставяне на изводите от проекта във форма на насоки, които ще бъдат обсъдени в рамките на научно мероприятие при приключване на проекта.

Бюрото за равно третиране на работниците от ЕС при Пълномощника на Федералното правителство за миграцията, бежанците и интеграцията и Пълномощника на Федералното правителство за борба с расизма цели да подпомага мигранти от ЕС от гледна точка на правата, които имат в рамките на свободното движение на работниците в Германия. Бюрото финансира проекта „Консултация 4.0 – добра работа в Германия“, ръководен от Minor. 

Посредством този проект, „MB 4.0“ разширява полето на консултанските услуги за мигранти от ЕС, предлагайки на проактивен принцип информация и консултации. Освен това, „Fem.OS“ консултира на десет езика мигрантки от трети страни, за да може да подпомогне една по-добра индивидуална, социална и професионална интеграция на жените. По този начин, посредством финансирането от Пълномощника на Федералното правителство за миграцията, бежанците и интеграцията и Пълномощника на Федералното правителство за борба с расизма, се предлага лесен достъп до широк спектър от правно сверена информация и консултации за мигранти.

Консултантски фокус

2019 - 2022

24-Stunden Betreuungskräfte

Beratung für häusliche Betreuungskräfte aus Polen, Rumänien, Bulgarien, Tschechien, Slowakei und Kroatien

Информационни продукти

Мероприятия

Публикации

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Бюрото за равно третиране на работниците на ЕС на Пълномощника на Федералното правителство за миграцията, бежанците и миграцията и Пълномощника на Федералното правителство за борба с расизма.

Logo der Gleichbehandlungsstelle EU-Arbeitnehmer          Logo der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration