Консултация 4.0

Проактивна консултация в социалните медии на тема работа

Проектът развива и реализира модел-пример на информативна и консултативна работа в социалните медии на български, полски и румънски език. Цел е развитието на методи, как чрез социалните медии най-добре да бъдат информирани и консултирани работещи в Германия граждани на Европейския съюз.

Контакт:

Rossina Ferchichi
r.ferchichi@minor-kontor.de

Реализация на проекта:

16.12.2017 – 31.12.2020

Езици: deutsch | polski | română

От 2010 година насам в Германия доминира притокът на емигранти от страните-членки на Европейската общност въз основа на правото на свободно движение. Най-големите групи имигранти са граждани на Полша, Румъния и България. Техен главен мотив за мигриране е търсенето на добра работа.

За първоначална информация и комуникация новопристигналите европейски граждани използват предимно интернетмедиите – това показват няколко анализа на Минор. Така тъсренето на иформация – даже при големи проблеми в социализирането – често се ограничава до повърхностни, противоречиви и отчасти заблуждаващи отговори.

Същевременно ползването на конвенциално предлаганите консултативни услуги намалява.

Сфера на проекта

  • Анализ на и проследяване на Social Media Spaces , с концентрация върху трите най-големи групи европейски граждани;
  • Проактивна информация и консултация в социалните медии на новопристигнали граждани предимно на полски, румънски и български език, осигуряване на качество и документация;
  • Съставяне на иновативни и мултимедиални информационни продукти;
  • Учредяване на консултативен съвет от представители на организации на мигранти и хора с професионална експертиза за съгласяване на стратегически решения, изводи и планове в проекта;
  • Редовно провеждане на (експертни) мероприятия и семинари със стратегически партньори с цел разглеждане на съществени и методологични въпроси на информативната и консултативна работа, създаването на професионална мрежа и съгласуване;
  • Изготвяне на практическо ръководство и предоставяне на изводите от проекта във форма на насоки, които ще бъдат обсъдени в рамките на научно мероприятие при приключване на проекта.

Информационни продукти

Мероприятия

11/06/2018

Aktuelles aus der Migrationsberatung 4.0

Kriterien und Netzwerkaufbau für die Beratung in den sozialen Medien

Публикации

04/2019

Beratungsrichtlinien

Allgemeine Qualitätsstandards für die Arbeit des Beratungsteams MB 4.0

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Бюрото за равно третиране на работниците на ЕС на Пълномощника на Федералното правителство за миграцията, бежанците и миграцията.

Logo der Gleichbehandlungsstelle EU-Arbeitnehmer          Logo der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration