Migrációs tanácsadás 4.0

Proaktív tanácsadás munka témakörben a közösségi oldalakon és a digitális médiában

A projekt egy proaktív és felvilágosító koncepció lemodellezésére törekszik a közösségi médiában bolgár, lengyel, román, angol, horvát, olasz, spanyol, francia, görög és magyar nyelven. A kutatás célja olyan metódusok kifejlesztése, amelyek lehetőséget biztosítanak az EU-munkavállalók tájékoztatására és támogatására a közösségi média segítségével a lehető legjobb módon.

MB4.0_Logo

Kapcsolat:

Rossina Ferchichi
r.ferchichi@minor-kontor.de

Időtartam:

01.04.2020 – 31.12.2022

Nyelv: 

български | polski | românădeutsch | español | hrvatskiitaliano | français | english | Ελληνικά

Az európai polgárok EU-n belül történő szabad mozgása már évtizedek óta bevándorlást eredményez Németországban más Európai Uniós országokból. A vándorlás legfőbb oka a jobb munkalehetőségek keresése.

Több Minor elemzés is igazolja, hogy az új bevándorlók mindenekelőtt a közösségi médiát használják kommunikációra és információszerzésre. Az információkeresés ezeken a médiafelületeken – a komoly beilleszkedési problémák mellett – felületes, ellentmondásos és részben félrevezető tájékoztatást eredményez. Ennek ellenére a hagyományos csatornákon történő tanácsadás jelentősége csökkent.

A projekt 2018 januárjában azzal a céllal indult, hogy eredményesen támogassa az uniós állampolgárokat a munkaerőpiacra való beilleszkedésben. A projektmunka koncepciója: felkeresni a bevándorlókat a digitális térben, ahol elérhetők, tanácsot adni és ezzel egyidőben az ott keringő téves információkat kijavítani. A felkeresésnél lényeges pont a megközelítés, a célcsoporttal ott találkozni és az igényeikre reagálni, ahol ők megszokottan kommunikálnak az orientációs és beilleszkedési témákról Németországban. A célok között szerepel a különféle koncepciók és metódusok kipróbálása és kiértékelése a tanácsadás és az informálás közben, valamint a munkajogi és szociális kérdésfeltevéseknél a közösségi médián belül.

A projekt hét fő tevékenységi területre osztható fel:

  • Közösségi oldalak megfigyelése és elemzése a tíz legnagyobb EU bevándorlócsoportra koncentrálva.
  • Felkutató és informáló tanácsadómunka az Európai Unióból bevándorlóknak a közösségi médiában, ezek minőségének biztosítása és dokumentációja.
  • Innovatív és multimédiás információkészlet kialakítása.
  • Infókampány létrehozása az Európai Uniós bevándorlók munkaerőpiaci integrálásához.
  • Bevándorlási intézmények és szakemberek tanácsainak figyelembevétele stratégiai döntések, felismerések és a projekt terveinek egyeztetése során.
  • Rendszeres (szakmai) találkozók és workshopok szervezése olyan stratégiai partnerekkel, akik az EU-bevándorlók tájékoztatásának tartalmi és metodikai kérdéseit magukévá teszik, és ezzel a hozzájárulnak a hálózat kiépítéséhez.
  • Egy útmutató elkészítése, és a projekt tapasztalatainak beépítése egy olyan javaslatba, ami egy tudományos keretek között tartandó zárórendezvényen kerül bemutatásra és megvitatásra.

A Szövetségi Kormány Migrációs, Menekültügyi és Integrációs megbízottja EU-mukavállalók esélyegyenlőségi szervének feladata az EU-bevándorlók támogatása a munkavállalók szabad mozgására vonatkozó rendelkezések alapján rájuk ruházott jogok érvényesítésében. AZ EU munkavállalók esélyegyenlőségi szerve támogatja a Minor által van lebonyolított „MB 4.0 – Gute Arbeit in Deutschland“ nevű projektet.

A projekt „MB4.0“ kiszélesítette tanácsadói kínálatát az Európai Uniós állampolgárokon kívül, egy szintén felkutató tanácsadással foglalkozó projekttel. A projekt „Fem.OS“ szintén 10 különböző nyelven biztosít tanácsadást a bevándorló nőknek a harmadik világból, melynek célja, hogy jobban, személyre szabottabban tudja a nők szociális és szakmai integrációját támogatni. A projektet a Szövetségi Kormány Migrációs, Menekültügyi és Integrációs támogatja, valamint a tanácsadás a bevándorlók számára ügyvédek által ellenőrzött kereteken belül történik.

Tanácsadási súlypont

2019 - 2022

24-Stunden Betreuungskräfte

Beratung für häusliche Betreuungskräfte aus Polen, Rumänien, Bulgarien, Tschechien, Slowakei und Kroatien

Információk

08/2018 - 12/2019

Arbeits- und Sozialrecht für EU-Zugewanderte

Multimediale Formate zu Rechten von EU-Arbeitnemenden in Herkunftssprachen

Rendezvények

2019 - 2020

Social Media Netzwerktreffen

Wie und worüber kommunizieren Neuzugewanderte in Deutschland auf Social Media

06/03/2020

Aufbau von digitalen Präsenzen in Social Media

Einrichtung, Aufbau und Unterhaltung von digitalen Präsenzen in Social Media

25/01/2019 - 27/01/2019

Workshop „Datenanalyse in den sozialen Medien“

Erfahrungsaustausch im Bezug von Datenauswertungen in sozialen Medien

11/06/2018

Aktuelles aus der Migrationsberatung 4.0

Kriterien und Netzwerkaufbau für die Beratung in den sozialen Medien

Publikációk

05/2021

Aktuelles aus der Beratung für sog. “Live-Ins” aus Polen

Digitale Informationsarbeit für sog. "Live-Ins" aus Polen - Aktualisierung

09/2020

Erweiterung des Projekts Migrationsberatung 4.0

Aufbau der Beratungsarbeit in den neuen Sprachcommunities

09/2020

Beratung für 24-Stunden-Betreuungskräfte aus Polen

Digitale Informationsarbeit für 24-Stunden-Betreuungskräfte aus Polen

05/2020

Corona-Krise in den sozialen Medien

Auswirkungen der Corona-Krise auf das Kommunikationsverhalten ausgewählter Communities im Rahmen des Projektes MB 4.0

05/2020

Auswirkungen der Corona-Krise für Betreuungskräfte aus Polen

auf das Kommunikationsverhalten von polnischen 24-Stunden-Betreuungskräften

12/2019

Beratungsrichtlinien

Allgemeine Qualitätsstandards für die Arbeit des Beratungsteams MB 4.0

A projekt támogatója a Szövetségi Kormány Migrációs, Menekültügyi és Integrációs megbízottja EU-munkavállalók esélyegyenlőségi szerve.

Logo der Gleichbehandlungsstelle EU-Arbeitnehmer Logo der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration