Savjetovanje 4.0

Proaktivno savjetovanje na temu rada putem društvenih i digitalnih mreža

Projekt konceptualizira i provodi uzorni i proaktivni savjetodavni rad na hrvatskom, bugarskom, poljskom, rumunjskom, engleskom, talijanskom, španjolskom, francuskom, grčkom i mađarskom putem društvenih mreža. Cilj je razviti metode, kako se pomoću društvenih mreža, EU radnice i radnici mogu informirati i dobiti savjetovanje.

MB4.0_Logo

Kontakt:

Rossina Ferchichi
r.ferchichi@minor-kontor.de

Vrijeme trajanja:

01.04.2020 – 31.12.2022

Jezici:

български | polski | românădeutsch | magyar | español | italiano | français | english | Ελληνικά

Imigracija iz drugih zemalja EU koja se temelji na pravu slobodnog kretanja, već je desetljeće dominantan imigracijski trend u Njemačkoj. Glavni motiv migracije je potraga za dobrim poslom.

Nekoliko analiza Minor-a pokazuju da novi imigranti koriste digitalne i, prije svega, društvene mreže za početne informacije i komunikaciju. Međutim, potraga za informacijama u tim medijima često je ograničena na površne, oprečne i ponekad pogrešne podatke, čak i u slučaju ozbiljnih problema s integracijom. Ipak, konvencionalne savjetodavne usluge gube na važnosti.

Projekt je započeo u siječnju 2018. s ciljem učinkovite potpore zaposlenicima iz EU-a u njihovoj integraciji na tržište rada. Prema određenom modelu, doseljenicima se nudi savjetovanje u digitalnom prostoru u kojem potražuju informacije, te istodobno se ispravljaju lažne informacije koje kruže u tom prostoru.  Ono što je ovdje bitno je proaktivni pristup – upoznati ciljnu skupinu i odgovoriti na njihove potrebe tamo gdje oni uobičajeno komuniciraju o orijentacijskim i integracijskim procesima u Njemačkoj. U međuvremenu se metode savjetovanja i informiranja o problemima rada i socijalnog prava u društvenim medijima testiraju i mjere.

Projekat se razvija u 7 polja djelovanja:

  • Analiza i praćenje društvenih mreža s fokusom na deset najvećih EU imigracijskih skupina.
  • Proaktivni informacijski i savjetodavni rad novih EU doseljenika na društvenim mrežama, kvalitetno savjetovanje i dokumentiranje.
  • Stvaranje inovativnih multimedijskih informacijskih sadržaja.
  • Razvoj informativnih kampanja u kontekstu radne integracije novih EU doseljenika.
  • Osnivanje Savjetodavnog odbora migrantskih organizacija i stručnjaka za koordinaciju strateških odluka, nalaza i planova projekta.
  • Redovita provedba (specijalističkih) događaja i radionica sa strateškim partnerima, koji se bave sadržajem i metodološkim pitanjima informativnog i savjetodavnog rada za EU doseljenike i koriste se za umrežavanje i koordinaciju.
  • Stvaranje smjernica i prijenos projektnog znanja u obliku materijala, o kojem će se raspravljati u kontekstu završnog znanstvenog događaja.

Savezna povjerenica za migracije, izbjeglice i integraciju ima zadatak da osigura podršku građanima EU-a u vezi s njihovim pravima koja im u Njemačkoj pripadaju u okviru slobode kretanja radnika. Ovaj ured financira  projekt „MB 4.0 – Dobar posao u Njemačkoj“, koji provodi Minor.

„MB4.0“ svojom ponudom proširuje polje savjetovanja za doseljenike iz EU-a pristupom proaktivnog informiranja i savjetovanja. „Fem.OS“ također savjetuje migrante iz trećih zemalja na deset jezika podržavajući bolju individualnu, socijalnu i profesionalnu integraciju žena. Putem financiranja od Savezne povjerenice vlade za migraciju, izbjeglice i integraciju, doseljenicima se pruža široka ponuda pravno provjerenih informacija i savjeta na jednostavan način.

Fokus savjetovanja

2019 - 2022

24-Stunden Betreuungskräfte

Beratung für häusliche Betreuungskräfte aus Polen, Rumänien, Bulgarien, Tschechien, Slowakei und Kroatien

Ponude informacija

08/2018 - 12/2019

Arbeits- und Sozialrecht für EU-Zugewanderte

Multimediale Formate zu Rechten von EU-Arbeitnemenden in Herkunftssprachen

Događaji

2019 - 2020

Social Media Netzwerktreffen

Wie und worüber kommunizieren Neuzugewanderte in Deutschland auf Social Media

06/03/2020

Aufbau von digitalen Präsenzen in Social Media

Einrichtung, Aufbau und Unterhaltung von digitalen Präsenzen in Social Media

25/01/2019 - 27/01/2019

Workshop „Datenanalyse in den sozialen Medien“

Erfahrungsaustausch im Bezug von Datenauswertungen in sozialen Medien

11/06/2018

Aktuelles aus der Migrationsberatung 4.0

Kriterien und Netzwerkaufbau für die Beratung in den sozialen Medien

Publikacije

05/2021

Aktuelles aus der Beratung für sog. “Live-Ins” aus Polen

Digitale Informationsarbeit für sog. "Live-Ins" aus Polen - Aktualisierung

09/2020

Erweiterung des Projekts Migrationsberatung 4.0

Aufbau der Beratungsarbeit in den neuen Sprachcommunities

09/2020

Beratung für 24-Stunden-Betreuungskräfte aus Polen

Digitale Informationsarbeit für 24-Stunden-Betreuungskräfte aus Polen

05/2020

Corona-Krise in den sozialen Medien

Auswirkungen der Corona-Krise auf das Kommunikationsverhalten ausgewählter Communities im Rahmen des Projektes MB 4.0

05/2020

Auswirkungen der Corona-Krise für Betreuungskräfte aus Polen

auf das Kommunikationsverhalten von polnischen 24-Stunden-Betreuungskräften

12/2019

Beratungsrichtlinien

Allgemeine Qualitätsstandards für die Arbeit des Beratungsteams MB 4.0

Projekt financira Ured za jednako postupanje s radnicima iz EU-a Savezne povjerenice za migracije, izbjeglice i integraciju.

Logo der Gleichbehandlungsstelle EU-Arbeitnehmer Logo der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration