Savjetovanje 4.0

Proaktivno savjetovanje na temu rada putem društvenih i digitalnih mreža

Projekt konceptualizira i provodi uzorni i proaktivni savjetodavni rad na hrvatskom, bugarskom, poljskom, rumunjskom, engleskom, talijanskom, španjolskom, francuskom, grčkom i mađarskom putem društvenih mreža. Cilj je razviti metode, kako se pomoću društvenih mreža, EU radnice i radnici mogu informirati i dobiti savjetovanje.

MB4.0_Logo

Kontakt:

Agnieszka Skwarek
a.skwarek@minor-kontor.de

Vrijeme trajanja:

01.04.2020 – 31.12.2022

Jezici:

български | deutschΕλληνικά | english | español | français | italiano | magyar | polski | română

Flyer: Download als PDF (1 MB)

Imigracija iz drugih zemalja EU koja se temelji na pravu slobodnog kretanja, već je desetljeće dominantan imigracijski trend u Njemačkoj. Glavni motiv migracije je potraga za dobrim poslom.

Nekoliko analiza Minor-a pokazuju da novi imigranti koriste digitalne i, prije svega, društvene mreže za početne informacije i komunikaciju. Međutim, potraga za informacijama u tim medijima često je ograničena na površne, oprečne i ponekad pogrešne podatke, čak i u slučaju ozbiljnih problema s integracijom. Ipak, konvencionalne savjetodavne usluge gube na važnosti.

Projekt je započeo u siječnju 2018. s ciljem učinkovite potpore zaposlenicima iz EU-a u njihovoj integraciji na tržište rada. Prema određenom modelu, doseljenicima se nudi savjetovanje u digitalnom prostoru u kojem potražuju informacije, te istodobno se ispravljaju lažne informacije koje kruže u tom prostoru.  Ono što je ovdje bitno je proaktivni pristup – upoznati ciljnu skupinu i odgovoriti na njihove potrebe tamo gdje oni uobičajeno komuniciraju o orijentacijskim i integracijskim procesima u Njemačkoj. U međuvremenu se metode savjetovanja i informiranja o problemima rada i socijalnog prava u društvenim medijima testiraju i mjere.

Projekat se razvija u 7 polja djelovanja:

  • Analiza i praćenje društvenih mreža s fokusom na deset najvećih EU imigracijskih skupina.
  • Proaktivni informacijski i savjetodavni rad novih EU doseljenika na društvenim mrežama, kvalitetno savjetovanje i dokumentiranje.
  • Stvaranje inovativnih multimedijskih informacijskih sadržaja.
  • Razvoj informativnih kampanja u kontekstu radne integracije novih EU doseljenika.
  • Osnivanje Savjetodavnog odbora migrantskih organizacija i stručnjaka za koordinaciju strateških odluka, nalaza i planova projekta.
  • Redovita provedba (specijalističkih) događaja i radionica sa strateškim partnerima, koji se bave sadržajem i metodološkim pitanjima informativnog i savjetodavnog rada za EU doseljenike i koriste se za umrežavanje i koordinaciju.
  • Stvaranje smjernica i prijenos projektnog znanja u obliku materijala, o kojem će se raspravljati u kontekstu završnog znanstvenog događaja.

Ured za jednako postupanje s radnicima iz EU-a, Savezne povjerenice za migracije, izbjeglice i integraciju koja je i ujedno i Savezna povjerenica za antirasizam ima zadatak da osigura podršku građanima EU-a u vezi s njihovim pravima koja im u Njemačkoj pripadaju u okviru slobode kretanja radnika. Ovaj ured financira projekt MB 4.0 – Dobar posao u Njemačkoj, koji provodi Minor.

MB4.0 svojom ponudom proširuje polje savjetovanja za doseljenike iz EU-a pristupom proaktivnog informiranja i savjetovanja. Fem.OS također savjetuje migrante iz trećih zemalja na deset jezika podržavajući bolju individualnu, socijalnu i profesionalnu integraciju žena. Putem financiranja od Savezne povjerenice vlade za migraciju, izbjeglice i integraciju koja je i ujedno i Savezna povjerenica za antirasizam, doseljenicima se pruža široka ponuda pravno provjerenih informacija i savjeta na jednostavan način.

Fokus savjetovanja

2019 - 2022

24-Stunden Betreuungskräfte

Beratung für häusliche Betreuungskräfte aus Polen, Rumänien, Bulgarien, Tschechien, Slowakei und Kroatien

Ponude informacija

Događaji

Publikacije

Projekt financira Ured za jednako postupanje s radnicima iz EU-a Savezne povjerenice za migracije, izbjeglice i integraciju koja je i ujedno i Savezna povjerenica za antirasizam. 

Logo der Gleichbehandlungsstelle EU-Arbeitnehmer Logo der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration