سوشیال مدیا بریدج

پاسخگویی به سوالات و مشاوره دهنده به پناهندگان در شبکه های اجتماعی

پروژه “سوشیال مدیا بریدج ” اراِئه دهنده خدمات اطلاع رسانی و ارجاع دهنده به مراکز مشاوره برای پناهندگان در پلتفورمهای شبکه های اجتماعی در زمینه موضوعات مربوطه به کاریابی در آلمان به 7 زبان است.
این پروژه شبکه های برنامه ویر WIR را با ارائه ی برنامه های آموزشی و یاری رسانی آنلاین حمایت میکند.

:اطلاعات تماس

Agnieszka Skwarek
a.skwarek@minor-kontor.de

:مدت پروژه

01.10.2022 – 30.09.2026

Українська | Русский | Deutsch | English | Francais | Kurdî | عربي

در چارچوب برنامه ویر WIR هدف پروژه آنلاین سوشیال مدیا بریدج به تحریر درآوردن ،آزمودن و به اجرا درآوردن رویکردی نخستین برای پناهندگان در خصوص پاسخگویی سوالات اولیه آنها و همچنین ارجاع به مراکز مشاوره است. این پروژه در ۷ زبان از جمله زبان عربی ، فارسی ، اوکرایینی ، روسی ، انگلیسی ، فرانسوی ، ترکِی/ کردی و آلمانی با استفاده از زبان ساده برای تمامی موضوعات مشاوره ای برانامه ویر اجرا میشود.
اعضای تیم این پروژه در گروههای متفاوت در شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک ، اینستاگرام ، یوتیوب و سرویسهای پیام رسانی مانند تلگرام در انجمن ها و گروههایی که از طرف خود پناهندگان ایجاد شده اند با رعایت قوانین حفاظت داده ها و دسترسی آسان به اطلاعات برای کاربران فعالیت میکنند.
کاربران این شبکه ها از تیم پروژه ویر WIR دریافت اطلاعات میکنند و یا به مراکز مشاوره ای و کمک رسانی دیگری از تیم ویر ارجاع داده میشوند. در راستای این پروژه با بازتاب اطلاعات نادرست در شبکه های اجتماعی مبارزه میشود وتاکید بسیار برحمایت از مخاطبانی است که تا به امروز امکان دسترسی حضوری به مراکز تیم ویر
WIR را نداشته اند.
علاوه بر این پروژه زومب SoMB پروژه ویرWIR را در تمامی ایالت ها در آلمان از طریق شبکه سازی ، دوره های آموزشی و کمک در توسعه مهارت های آنلاین حمایت میکند. علاوه بر موارد ذکرشده مددکاری اجتماعی و ارتباطات در زمینه ملیتی و فرا ملیتی هم از جمله فعالیتهای این پروژه است.

طرح آزمایشی پروژه “سوشیال مدیا بریدج” جزوی از پروژه “بریدج شبکه بریلینی برای حق اقامت” است .

پروژه “بریدج – شبکه بریلینی برای حق اقامت” در چارچوب پروژه “ویر WIR شبکه ای به منظورادغام کردن پناهندگان در بازار کار” از طرف وزارت کار و امور اجتماعی و از طرف اتحادیه اروپا و(ESF Plus) پشتیبانی میشود مشارکت در تامین مالی از طرف صندوق مالی دولت برلین (Berliner Landesmittel).