За Минор

Минор- проектбюро за образование и научни изследвания реализира проекти с помощта на своя междудисциплинарен и междукултурен екип. Ние работим ангажирано на високо научно ниво за и със социално маргинализирани обществени групи. Активни сме както в пределите на Германия, така и транснационално в областта на научните изследвания, консултации на програми и проекти, професионлното обучение, развитието на релевантни тематични мрежи и пилотни проекти.

Minor Header Sterne Netzwerk

Езици:
العربية | bosanski/hrvatski/srpski | deutsch | english | español | français | italiano | kurdî | magyar | polski | română | türkçe

сметка за дарения:

Minor
IBAN: DE83430609671141583400
BIC: GENODEM1GLS

Тематично обхващаме широк кръг от социални и научни въпроси, които включват различни аспекти на миграцията, насърчаването на демокрацията и социалните връзки, както и интеграцията и социалното приобщаване в областта на образованиeто и труда.

Нашата цел е, от една страна, да подобрим положението на дискриминираните или поставените в неравностойно положение в обществото и на пазара на труда групи като например мигранти, социално слаби, лишени от свобода или хора с увреждания. От друга страна нашите дейности са насочени към противодействане на социални конфликти и към промяната на социалните процеси и структури с цел на насърчаване на едно толерантно съжителство в Германия и Европа.

Във фокуса на научните изследвания на Минор са предимно анализът на настоящи миграционни процеси, както и приноси за развитието на теми в областта на превенцията на радикализацията, медийното образование, консултирането в социалните медии и професионалното образование.

Акцентът на нашите проекти в областта на образованието са комбинирането на педагогически, междукултурни и междугенерационни подходи и укрепването на участието на маргинализирани целеви групи.

Минор е признат за актьор в сферата на политическото образование.

Минор е актьор на гражданското общество, който има за цел да допринесе за развитието и укрепването на демокрацията. Чрез конкретна работа в проектите тази цел може, от една страна, да се постигне чрез устойчиво насърчаване на гражданското участие и формиране на демократична култура. От друга страна, чрез реакция към оспорването на демократичните ценности и поведение. Минор се позиционира ясно срещу всички форми на дискриминация, като например расизма, антисемитизма и сексизма, и се застъпва за многообразието като основна ценност.