O Minoru

Minor projektni biro za obrazovanje i istraživanje vodi interdisciplinarni i interkulturalni tim. Radimo na raznovrstan, predan i naučno baziran način sa i za socijalno marginalizovane grupe. Aktivni smo u Njemačkoj i transnacionalno u oblastima istraživanja, programskog i projektnog savjetovanja, daljeg usavršavanja, umrežavanja i razvoja pilot projekata.

Sternenkarte MiKo

Jezici:
العربية | български | deutsch | english | español | français | italiano | kurdî | magyar | polski | română | русский | türkçe

Račun za donacije:
Minor
IBAN: DE83430609671141583400
BIC: GENODEM1GLS

Tematski pokrivamo širok spektar društvenih i naučnih tema koje, između ostalog, obuhvataju različite aspekte migracije, promovisanje demokratije i socijalne kohezije a uključuju i integraciju i inkluziju u oblasti obrazovanja i tržišta.

Cilj je s jedne strane osnažiti položaj migrantkinja i migranata, socijalno ugroženih, zatvorenika i osoba sa invaliditetom koji su diskriminisani ili zapostavljeni u društvu i na tržištu rada. S druge strane, naše aktivnosti su usmjerene i na promjenu društvenih procesa i struktura  kako bi se podržao tolerantan i međusobno uvažavajući suživot i spriječili sukobi u Njemačkoj i Europi.  

Težište istraživačkog rada Minora je usmjereno na razumijevanje trenutnih migracijskih procesa i doprinosi razvoju u području prevencije radikalizacije, medijskog obrazovanja, proaktivnog savjetovanja u društvenim mrežama i stručnog usavršavanja.

Fokus naših projekata u području obrazovanja je povezivanje pedagoškog, interkulturalnog i međugeneracijskog pristupa, jačanje participacije i učešće marginalizovanih ciljnih grupa. 

Minor je priznati nosilac političkog obrazovanja. 

Minor vidimo kao aktera u civilnom društvu čiji su ciljevi između ostalog podrška razvoju i jačanju demokratije. S jedne strane, to znači pružanje dugoročne podrške konkretnim  projektima koji se bave društvenim angažmanom, participacijom i oblikovanjem demokratske kulture 

S druge strane, radi se i o reakciji na podrivanje demokratskih vrijednosti i stavova. Minor se u cjelokupnom spektru svoga rada jasno pozicionira protiv svih oblika diskriminacije kao što su npr. rasizam, antisemitizam i seksizam, i umjesto toga zagovara uvažavanje različitosti.