O Minor

Minor – Biuro Projektów Edukacyjnych i Badawczych współtworzony jest przez interdyscyplinarny i międzykulturowy zespół. W wielostronny, zaangażowany oraz naukowo uzasadniony sposób pracujemy z i na rzecz marginalizowanych grup społecznych. Jesteśmy aktywni zarówno na obszarze Niemiec, jak i  transgranicznie w takich dziedzinach jak: badania naukowe, doradztwo programowe i projektowe, szkolenia, tworzenie sieci współpracy oraz kreowanie wzorców.

Minor Header Sterne Netzwerk

Język:
العربية | bosanski/hrvatski/srpski | български | deutsch | english | español | français | italiano | kurdî | magyar | română | русский | türkçe

Numer konta bankowego dla darowizn:

Minor
IBAN: DE83430609671141583400
BIC: GENODEM1GLS

Pod względem tematycznym nasze działania obejmują szerokie spektrum zagadnień społecznych i naukowych. Należy do niego m.in. wiele aspektów dotyczących migracji, wspierania demokracji i spójności społecznej, jak i integracji i inkluzji w obrębie edukacji i życia zawodowego.

Naszej pracy przyświeca kilka celów: Jednym z nich jest poprawa sytuacji grup nieuprzywilejowanych bądź dyskryminowanych na rynku pracy i w społeczeństwie, np.: migrantek i migrantów, osób w niekorzystnej sytuacji społecznej, osób odbywających karę pozbawienia wolności czy też osób niepełnosprawnych. Poza tym nasze działania koncentrują się również na zmienianiu procesów i struktur społecznych w taki sposób, aby wspierać w Niemczech oraz w Europie współżycie społeczne oparte na tolerancji i wzajemnym szacunku oraz zapobiegać konfliktom.

W pracy badawczej kładziemy nacisk przede wszystkim na analizę aktualnych procesów migracyjnych, ale również na wkład w rozwój takich obszarów tematycznych, jak: przeciwdziałanie radykalizacji, dydaktyka medialna, doradztwo w mediach społecznościowych i edukacja zawodowa.

W pracy edukacyjnej skupiamy się w naszych projektach na łączeniu koncepcji pedagogicznych, międzykulturowych i ponadpokoleniowych oraz na wspieraniu partycypacji i aktywnego udziału grup marginalizowanych w społeczeństwie.

Minor jest uznanym podmiotem edukacji politycznej.

Przez nas Minor rozumiany jest jako podmiot społeczeństwa obywatelskiego, którego cele polegają m.in. na współuczestnictwie w rozbudowie i wzmacnianiu demokracji. Oznacza to zarówno długofalowe wspieranie partycypacji, kształtowania kultury demokratycznej i aktywnego udziału w życiu społecznym poprzez konkretną pracę projektową, jak i reagowanie na kwestionowanie wartości i zachowań demokratycznych. Minor stanowczo sprzeciwia się w całym zakresie swojej pracy wszystkim formom dyskryminacji, takim jak np.: rasizm, antysemityzm, seksizm oraz wstawia się za szacunkiem dla różnorodności.