Social Media Bridge

Sosyal Medyada Mültecilere Yönelik Yönlendirme ve Danışmanlık

‘Social Media Bridge’ projesi, sosyal medya platformlarında mültecilere 7 farklı dilde Almanya’da çalışma konusunda danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti sunmaktadır. Ayrıca WIR programını, çevrimiçi beceriler konusunda desteklemek için eğitimler ve broşürler de hazırlamaktadır.

İletişim:

Agnieszka Skwarek
a.skwarek@minor-kontor.de

Proje süresi:
01.10.2022 – 30.09.2026

Українська | Русский | Deutsch | English | Francais | Kurdî | عربيفارسی

‘Social Media Bridge’ projesi “Sosyal Medya Köprüsü” (SoMB) projesi, “Köprü – Kalma Hakkı için Berlin Ağı: Mültecilerin Dahil Edilmesine Yönelik Yeni Yaklaşımlar” proje ağının bir parçasıdır.
Bu proje ağı, Federal Almanya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı ve Avrupa Birliği’nin Almanya’daki Avrupa Sosyal Fonu tarafından, “WIR – Mültecileri Bölgesel İş Piyasasına Entegre Eden Ağlar” başlıklı federal programının bir parçası olarak finanse edilmektedir. WIR programı, mültecilerin Almanya’daki işgücü piyasasına katılımını desteklemeyi amaçlamaktadır. WIR programının bir parçası olarak hayata geçirilen ve bir pilot proje olan SoMB’un amacı, sosyal medyada Almanya’daki mültecilere yönelik bilgilendirme ve yönlendirme danışmanlığı yaklaşımları geliştirmek ve örnek olarak uygulamaktır. Proje, yedi dilde – Arapça, Farsça, Ukraynaca ve Rusça, İngilizce, Fransızca, Türkçe/Kürtçe ve Almanca – yürütülmekte ve WIR danışmanlık konularını basit bir dille ele almaktadır.

Proje ekibi çalışmalarını mülteciler tarafından oluşturulan Facebook, Instagram, Youtube ve Telegram gibi sosyal medya platformlarındaki gruplar ve kanallar üzerinden kişisel bilgilerin korunması yasasına uyumlu bir şekilde yürütür. Mülteciler, diğer WIR projeleri ve destek hizmetleri hakkında bilgi ve yönlendirme danışmanlığı alabilirler. Bu proje kapsamında sosyal medyada yanlış bilgilendirme önlenmekte ve özellikle yerel WIR ağları tarafından henüz ulaşılamayan hedef grupları böylelikle desteklenebilmektedir.

Ayrıca, SoMB projesi, WIR projesinin Almanya’da sahip olduğu ağların çevrimiçi becerilerinin gelişmesini yeni ağlar yaratarak, verdiği eğitim, destek ve kitapçıklarla desteklemektedir. Proje ulusal ve uluslararası düzeyde halkla ilişkiler çalışmaları ve ağ oluşturma faaliyetleri de yürütmektedir.

Pilot bir proje olan “Sosyal Medya Köprüsü”, “Köprü- Kalma Hakkı için Berlin Ağı” projesinin bir parçasıdır.

Köprü- Kalma Hakkı için Berlin Ağı” projesi, “WIR – Mültecileri Bölgesel İş Piyasasına Entegre Eden Ağlar” programının bir parçası olarak, Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı ile Avrupa Birliği tarafından Avrupa Sosyal Fonu Plus (ESF Plus) aracılığıyla finanse edilmektedir ve Berlin Senatosu (Berliner Landesmittel) tarafından desteklenmektedir.