Social Media Streetwork

Orijentacione informacije i savjeti na društvenim mrežama protiv marginalizacije

Projekt razvija i nudi višejezične orijentacione informacije i savjetovanje na društvenim mrežama za marginalizirane doseljenike iz EU-a, pripadnike manjinskih skupina i ljude koji su beskućnici ili su u opasnosti od beskućništva.

Kontakt:

Agnieszka Skwarek
a.skwarek@minor-kontor.de

Trajanje projekta:

01.10.2022 – 30.09.2026

Jezik:

български | Deutsch | english | italiano | polski | română

Partnerski projekt „Social Media Streetwork“ (SoMS) Minor-a i BAG Wohnungslosenhilfe e.V. je dio programa ESF-Plus „EhAP Plus – integracijom protiv isključenosti najugroženijih osoba“ .

SoMS razvija i nudi višejezične orijentacione informacije i savjete, kao i usmjeravanje za doseljenike iz EU-a koji se nalaze u posebno nepovoljnom položaju, poput beskućnika ili osoba kojima prijeti beskućništvo, te njihove djece mlađe od 18 godina. Poseban fokus je na potpori posebno marginaliziranih zajednica, poput Roma i Sinta kao i beskućnika. Ciljna skupina će na društvenim mrežama, koje služe za razmjenu informacija, biti savjetovana i upućena na EhAP Plus projekte, kao i druga savjetovališta i pomoć na licu mjesta. Osim toga se teži otklanjanju dezinformacija koje kruže na društvenim mrežama.

Projekt predstavlja most između ciljnih skupina do kojih je teško doći u sklopu EhAP Plus ponude na licu mjesta, drugih EhAP Plus projekata, te lokalnih i regionalnih ponuda pomoći. U okviru projekta posebna se vrijednost pridaje dokumentaciji i transferu rezultata kako bi se postiglo održivo korištenje online metoda od strane EhAP-a, kao i lokalno i regionalno dostupnih daljnjih ponuda pomoći. Transnacionalna razmjena digitalne podrške za marginalizirane ciljne skupine također je važan dio projekta

Sa Social Media Steetwork-om, Minor i BAG Wohnungslosenhilfe e.V., kao projektni partneri, spajaju svoje vještine i mreže kako bi pokrili potrebe ciljnih skupina EhAP Plus-a.

Projektni partner je Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V. (BAG W)

Projekt „Social Media Streetwork – Višejezične orijentacione informacije i savjeti na društvenim mreža-ma protiv marginalizacije” provodi se u sklopu programa „EhAP Plus – Integracijom protiv isključenosti najugroženijih osoba“.

Projekt „Social Media Streetwork – Višejezične orijentacione informacije i savjeti na društvenim mreža-ma protiv marginalizacije” financiran je od strane Saveznog ministarstva rada i socijalne zaštite i Europs-ke unije putem Europskog socijalnog fonda Plus (ESF Plus) i sufinanciran od strane Ureda za jednako postupanje s radnicima iz EU-a pri Saveznoj povjerenici vlade za migracije, izbjeglice i integraciju, koja je ujedno i Savezna povjerenica vlade za antirasizam.

Logo des Bundesministeriums für Arbeit und SozialesLogo der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration