Social Media Streetwork

Informare inițială și consiliere de orientare pe rețelele de socializare împotriva marginalizării

Proiectul dezvoltă și oferă servicii de informare inițială și consiliere de orientare pe rețelele de socializare pentru migranții marginalizați din Uniunea Europeană, membrii minorităților și persoanele fără adăpost sau cu risc de a rămâne fără adăpost.

Contact:

Agnieszka Skwarek
a.skwarek@minor-kontor.de

Durata proiectului:

01.10.2022 – 30.09.2026

Limbi:

Deutsch | english | български | hrvatski | polski

Proiectul “Social Media Streetwork” (SoMS) este un proiect parteneriat dintre Minor și BAG Wohnungslosenhilfe e.V. este un proiect model la nivel național în cadrul programului ESF-Plus “EhAP Plus – Integrarea ajută împotriva marginalizării celor mai defavorizate persoane”.

SoMS dezvoltă și oferă servicii multilingve de informare inițială și de consiliere multilingvă pentru grupurile-țintă formate din cetățeni europeni nou imigrați, deosebit de dezavantajați, persoane fără adăpost sau amenințare de pierderea adăpostului cât și copiii acestora cu vârsta sub 18 ani. Unul dintre obiectivele principale este sprijinirea comunităților marginalizate, în special Rom*nja și Sinti și a persoanelor fără adăpost. Grupurile-țintă vor primi informațiile necesare pe rețelele de socializare, unde se face schimb de experiențe și informații, și sunt îndrumate către proiectele EhAP Plus și/sau către ofertele locale de ajutor. În același timp, se va combate informația falsă care circulă în mediul online.

Proiectul creează o punte de legătură între grupurile-țintă la care nu se poate ajunge prin finanțarea EhAP Plus locală, celelalte proiecte EhAP Plus, precum și serviciile de sprijin locale și regionale. În cadrul proiectului, se pune un accent deosebit pe documentarea și transferul rezultatelor, pentru a obține o utilizare durabilă a metodelor online în rândul furnizorilor EhAP, precum și a ofertelor de asistență suplimentară existente la nivel local și regional. Schimbul transnațional privind sprijinul digital pentru grupurile țintă marginalizate reprezintă, de asemenea, o parte importantă a proiectului.

Prin Social Media Streetwork, Minor și BAG Wohnungslosenhilfe e.V., în calitate de parteneri de proiect, își reunesc competențele și rețelele pentru a acoperi nevoile de asistență ale grupurilor țintă EhAP Plus.

Partenerul proiectului este Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V. (BAG W)

Proiectul “Social Media Streetwork – Informare inițială multilingvă și consiliere de orientare pe rețelele sociale împotriva marginalizării” este finanțat de Ministerul Federal al Muncii și Afacerilor Sociale și de Uniunea Europeană prin intermediul Fondului Social European Plus (FSE Plus) ca parte a programului “EhAP Plus – Incluziunea ajută împotriva marginalizării celor mai defavorizate persoane”.

Logo des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales

Proiectul “Social Media Streetwork – Informare inițială multilingvă și consiliere de orientare pe rețelele de socializare împotriva marginalizării” este cofinanțat de Oficiul pentru Egalitatea de Tratament a Lucrătorilor din UE din cadrul Comisariatului Federal pentru Migrație, Refugiați și Integrare și, în același timp, de Comisarul Federal pentru Combaterea Rasismului.