Migrációs tanácsadás 4.0

Proaktív tanácsadás munka témakörben a közösségi oldalakon és a digitális médiában

A projekt egy proaktív és felvilágosító koncepció lemodellezésére törekszik a közösségi médiában bolgár, lengyel, román, angol, horvát, olasz, spanyol, francia, görög és magyar nyelven. A kutatás célja olyan metódusok kifejlesztése, amelyek lehetőséget biztosítanak az EU-munkavállalók tájékoztatására és támogatására a közösségi média segítségével a lehető legjobb módon.

MB4.0_Logo

Kapcsolat:

Agnieszka Skwarek
a.skwarek@minor-kontor.de

Időtartam:

01.04.2020 – 31.12.2022

Nyelv: 

български | deutschΕλληνικά | english | español | français | italiano | hrvatski | polski | română

Flyer: Download als PDF (1 MB)

Az európai polgárok EU-n belül történő szabad mozgása már évtizedek óta bevándorlást eredményez Németországban más Európai Uniós országokból. A vándorlás legfőbb oka a jobb munkalehetőségek keresése.

Több Minor elemzés is igazolja, hogy az új bevándorlók mindenekelőtt a közösségi médiát használják kommunikációra és információszerzésre. Az információkeresés ezeken a médiafelületeken – a komoly beilleszkedési problémák mellett – felületes, ellentmondásos és részben félrevezető tájékoztatást eredményez. Ennek ellenére a hagyományos csatornákon történő tanácsadás jelentősége csökkent.

A projekt 2018 januárjában azzal a céllal indult, hogy eredményesen támogassa az uniós állampolgárokat a munkaerőpiacra való beilleszkedésben. A projektmunka koncepciója: felkeresni a bevándorlókat a digitális térben, ahol elérhetők, tanácsot adni és ezzel egyidőben az ott keringő téves információkat kijavítani. A felkeresésnél lényeges pont a megközelítés, a célcsoporttal ott találkozni és az igényeikre reagálni, ahol ők megszokottan kommunikálnak az orientációs és beilleszkedési témákról Németországban. A célok között szerepel a különféle koncepciók és metódusok kipróbálása és kiértékelése a tanácsadás és az informálás közben, valamint a munkajogi és szociális kérdésfeltevéseknél a közösségi médián belül.

A projekt hét fő tevékenységi területre osztható fel:

  • Közösségi oldalak megfigyelése és elemzése a tíz legnagyobb EU bevándorlócsoportra koncentrálva.
  • Felkutató és informáló tanácsadómunka az Európai Unióból bevándorlóknak a közösségi médiában, ezek minőségének biztosítása és dokumentációja.
  • Innovatív és multimédiás információkészlet kialakítása.
  • Infókampány létrehozása az Európai Uniós bevándorlók munkaerőpiaci integrálásához.
  • Bevándorlási intézmények és szakemberek tanácsainak figyelembevétele stratégiai döntések, felismerések és a projekt terveinek egyeztetése során.
  • Rendszeres (szakmai) találkozók és workshopok szervezése olyan stratégiai partnerekkel, akik az EU-bevándorlók tájékoztatásának tartalmi és metodikai kérdéseit magukévá teszik, és ezzel a hozzájárulnak a hálózat kiépítéséhez.
  • Egy útmutató elkészítése, és a projekt tapasztalat ainak beépítése egy olyan javaslatba, ami egy tudományos keretek között tartandó zárórendezvényen kerül bemutatásra és megvitatásra.

A migrációért, menekültekért és integrációért felelős szövetségi kormánybiztos és a rasszizmus elleni küzdelemért felelős szövetségi kormánybiztos által létrehozott uniós munkavállalói egyenjogúsági testület feladata az EU-bevándorlók támogatása a munkavállalók szabad mozgására vonatkozó rendelkezések alapján rájuk ruházott jogok érvényesítésében. AZ EU munkavállalók esélyegyenlőségi szerve támogatja a Minor által van lebonyolított MB 4.0 – Gute Arbeit in Deutschland nevű projektet. 

A projekt MB4.0 kiszélesítette tanácsadói kínálatát az Európai Uniós állampolgárokon kívül, egy szintén felkutató tanácsadással foglalkozó projekttel. A projekt Fem.OS 10 különböző nyelven biztosít tanácsadást a bevándorló nőknek a harmadik világból, melynek célja, hogy jobban, személyre szabottabban tudja a nők szociális és szakmai integrációját támogatni. Így a migrációért, menekültekért és integrációért felelős szövetségi kormánybiztos és a rasszizmus elleni küzdelemért felelős szövetségi kormánybiztos finanszírozása révén a bevándorlók számára széles körű, jogilag ellenőrzött információ és tanácsadási kínálat áll rendelkezésre.

Tanácsadási súlypont

2019 - 2022

24-Stunden Betreuungskräfte

Beratung für häusliche Betreuungskräfte aus Polen, Rumänien, Bulgarien, Tschechien, Slowakei und Kroatien

Információk

Rendezvények

Publikációk

A projektet a migrációért, menekültekért és integrációért felelős szövetségi kormánybiztos és a rasszizmus elleni küzdelemért felelős szövetségi kormánybiztos EU Munkavállalói Esélyegyenlőségi Hivatala finanszírozza. 

Logo der Gleichbehandlungsstelle EU-Arbeitnehmer